Hotspot

XLX088

OUFTI-1 Live tracking

OUFTI 1 moet in een elliptische baan rond de aarde komen met een hoek van 98° t.o.v. de evenaar en op een hoogte tussen 450 en 660 kilometer boven het aardoppervlak.

 Live tracking

 

 

 

 
XLX088

Als je niet binnen het bereik van een D-Star repeater zit kun je overwegen een hotspot te gebruiken,
je verbindt dan rechtstreek via het internet met een reflector. Een hotspot heeft maar een hele lichte computer nodig.

Een Raspberry is hier uitstekend geschikt voor.
De lage nieuwprijs, rond de € 45, het zeer geringe stroomverbruik en de software die inmiddels gemakkelijk verkrijgbaar is, verlagen de drempel om een Raspberry aan te schaffen. 

Wat te doen om met een raspberry hotspot te beginnen:
In de wiki staat onder 3Star-distributie een uitgebreide handleiding over hoe je je raspberry tot een werkende hotspot maakt.
De Raspberry Pi (RPi)  type B, versie 2 en met een bijbehorend kastje ziet hij er super compact uit.

 

 

D-star Hostfiles

 
Een Hostfile is een bestandje welke in een computer gebruikt wordt om netwerk (IP) adressen te kunnen vinden. Allereerst is het interessant om te weten dat de meeste, zo niet alle programma's op dit gebied, gebruik maken van een Hostfile gebaseerd op IP adressen.
 
Je ziet dan in de Hostfile tekstregels zoals bijvoorbeeld;
 
DCS007 80.69.86.234
 
Dit betekent dat het D-Star programma, als het moet verbinden met DCS007, gaat zoeken naar het daar achter vermelde IP adres. In dit geval dus 80.69.86.234 Ondanks werd het IP adres van DCS-reflector 007 gewijzigd. In dat geval kan het D-star programma geen verbinding meer maken met de betreffende reflector. Beter is het daarom om gebruik te maken van de FQDN (Fully Qualified Domain Name). Voor DCS007 is dat dcs007.xreflector.net Indien hiervan gebruik wordt gemaakt zal het D-Star programma gaan zoeken naar de FQDN zodra verbinding gemaakt moet worden met DCS007. Hiervoor wordt in een server op het netwerk gezocht, een zgn. Domain Name Server. Een DNS server is een "niet provider gebonden" server waar IP adressen op worden bijgehouden van netwerk servers. Hiervan zijn er meerdere beschikbaar op het internet.
 
Reflectors zijn netwerkservers. DCS007 één van deze servers. Mocht dus een Reflector een nieuw IP adres krijgen dan zal dit worden bijgewerkt in de DNS servers. Als dus de Hostfile van de D-Star software gebruik maakt van FQDN zal niet (door iedereen) opgemerkt worden dat het IP adres veranderd is.
 
Mocht je toch gebruik willen maken van het IP adres, dan kun je in voorkomend geval vinden door het volgende in te typen in een Terminal (Linux/Unix) of DOS of Commando venster (Windows);
 
nslookup dcs007.xreflector.net
 
Het resultaat zal dan iets dergelijks zijn als dit:
 
nslookup dcs007.xreflector.net 
Server: 127.0.0.1 
Address: 127.0.0.1#53
 
Non-authoritative answer: Name: dcs007.xreflector.net Address: 80.69.86.234
 
---***---
 
Voor D-Plus (REF017) type je;
 
nslookup ref017.dstargateway.org
 
Het resultaat hiervan zal er dan ongeveer zo uitzien;
 
nslookup ref017.dstargateway.org 
Server: 127.0.0.1 
Address: 127.0.0.1#53
 
Non-authoritative answer: Name: ref017.dstargateway.org Address: 80.69.86.233
 
Waar vind je nu die zgn Hostfiles?
 
WinDV
 
Voor WinDV is deze te vinden in; "C:\Program Files\MicroWalt Corporation\WinDV" -> "dcshosts.txt"
 
G4KLX
 
Voor G4KLX (Jonathan) software:
- Windows: "C:\Program Files\ircDDBGateway" -> DCS_Hosts.txt 
- Linux: "/usr/local/etc" -> DCS_Hosts.txt 
- Raspberry Pi: "/home/opendv/data" -> DCS_Hosts.txt